Cách cài đặt SSL mua tại NameCheap trên DirectAdmin Hosting

SSL tại Namecheap khá rẻ. Bạn có thể mua 3 năm với giá ưu đãi hoặc mua kèm domain với giá 1-2$
Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các Bạn cách đăng ký từ a-z nhé
Chuẩn bị:
  • – Website đã hoạt động trên 24h (DNS tại Việt Nam cập nhật chậm, Bạn thử cài đặt ngay khi trỏ domain, nếu chưa được thì chờ update DNS)
  • – Email dạng admin@tenmiencuaban.com
  • – Tài khoản tại namecheap.com
  • – Tài khoản Paypal hoặc visa đã kích hoạt thanh toán quốc tế. (Nếu không thanh toán được, call ngân hàng mở nhé)
ok, Bắt đầu cài đặt nhé

Bước 1: Mua SSL tại NameCheap

Đăng nhập và mua SSL tại namecheap
Link mua SSL đây nhé: https://www.namecheap.com/security/ssl-certificates.aspx
Các bước thanh toán mình không hướng dẫn cụ thể nhé. next next tí là xong thôi mà

Bước 2: Tạo khóa CSR trên Hosting DirectAdmin

=> Đăng nhập DirectAdmin Hosting
=> Click “SSL Certificates”
=> Click “Create A Certificate Request”
=> Nhập thông tin như ảnh dưới đây. Nhớ lưu lại mã khóa DirectAdmin trả về nhé.
Create A Certificate Request
Ảnh 1
SSL Certificate Request
Ảnh 2: 

Bước 3: Nhập mã khóa “SSL Certificate Request” Trên Name Cheap

=> Từ Danh sách SSL, Bạn click ACTIVATE
=> Nhập mã đã tạo ở bước 2 vào ô “Enter CSR” (mã tại Ảnh 2)
=> Chọn kiểu: “Apache, Nginx, cPanel or other”
=> Click “Submit”
Ảnh 3
Ảnh 4

Bước 3: Xác thực Mã khóa SSL qua Email

=> Chọn DCV Method là Email => Chọn emmail. Hoặc nếu chọn “HTTP-Based ở bước Validation” thì Sau đó phải chọn lại kiểu xác thực qua email  (Ảnh 5)
=> Bước Contacts: Nhập thông tin về website của Bạn, Nhập không đấu nhé. Lưu ý ZIP/Postal Code là 100000 nhé, Và email Bạn cần tạo dạng admin@tenmiencuaban.com nhé. Mã xác thực sẽ được gửi vào email này. Lưu ý là CHỈ CHẤP NHẬN email dạng @tenmiencuaban nhé. không dùng gmail hay email khác. (Certificate will be delivered to this address.)
=> Click Confrm (Ảnh 7)
DCV Method
Ảnh 5
Administrative Contacts
Ảnh 6
Xac thuc ssl
Ảnh 7 
Lúc này Bạn sẽ nhận được 1 Email chứa link xác thực mã khóa
=> Hãy click và xác thực mã khóa như ảnh dưới đây (Ảnh 8)
Xac thuc email quan tri
Ảnh 8

Bước 4: Kích hoạt SSL trên DirectAdmin

Kích hoạt SSL trên Hosting: vào Hosting => “Domain Setup” => Chọn domain cần cài đặt => Tích chọn “Secure SSL” => Save, tích chọn “Use a symbolic link from private_html to public_html – allows for same data in http and https” => Save (Ảnh 9)
Sau khi xác thực SSL bằng cách click vào link được gửi qua eamail. Bạn chờ vài phút sẽ có 1 email được gửi đến chứa mã key SSL. Bạn hãy tải File zip về và giải nén nhé
Ta có 2 File dạng
– domaincuaban.com.ca-bundle
– domaincuaban.com.crt
=> Bạn hãy mở File “domaincuaban.com.crt” => Copy toàn bộ nội dung File này
=>  Vẫn ở Hosting Click Home => “Paste a pre-generated certificate and key”
Ở bước này Bạn chỉ cần giữ lại:
—–BEGIN RSA PRIVATE KEY—–
—–END RSA PRIVATE KEY—–
Sau đó Paste mã trong file domaincuaban.com.crt xuống phía dưới
—–BEGIN CERTIFICATE—–

—–END CERTIFICATE—–
Dịnh dạng đúng sẽ là:
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
... (đoạn mã)
-----END RSA PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
... (đoạn mã)
-----END CERTIFICATE-----
=> nhấn nút save để lưu lại (Ảnh 10)
Secure SSL
Ảnh 9
Paste ma
Ảnh 10
=> Tiếp tục mở File .ca-bundle và copy toàn bộ nội dung File này
=> Click vào nút “Click Here to paste a CA Root Certificate”(Ảnh 11)
=> Paste toàn bộ nội dung trong file .ca-bundle
định dạng đúng là
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGCDCCA/CgAwIBAgIQKy5u6tl1NmwUim7bo3yMBzANBgkqhkiG9w0BAQwFADCB
... (đoạn mã đủ)
PUsE2JOAWVrgQSQdso8VYFhH2+9uRv0V9dlfmrPb2LjkQLPNlzmuhbsdjrzch5vR
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFdDCCBFygAwIBAgIQJ2buVutJ846r13Ci/ITeIjANBgkqhkiG9w0BAQwFADBv
... (đoạn mã đủ)
PUsE2JOAWVrgQSQdso8VYFhH2+9uRv0V9dlfmrPb2LjkQLPNlzmuhbsdjrzch5vR
-----END CERTIFICATE-----
=> Tích vào nút “Use a CA Cert” ở trên cùng (Ảnh 11)
Certificate Authority SSL Certificate
=> Sau đó nhấn “Save” và hưởng thụ thành quả!

Leave a Reply