Chứng chỉ số SSL (SSL Certificates) có Tầm quan trọng như thế nào đối với website của Bạn?

Chứng chỉ số SSL (còn gọi là chứng thư số SSL) có vai trò rất quan trọng trong các giao dịch trực tuyến như: đặt hàng, thanh toán, trao đổi thông tin,… đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại điện tử, sàn giao dịch vàng và chứng khoán, cổng thanh toán, ví điện tử, ngân hàng điện tử, chính phủ điện tử. Khi được sử dụng, mọi dữ liệu trao đổi giữa người dùng và website sẽ được mã hóa (ở phía người gửi) và giải mã (ở phía người nhận) bởi cơ chế SSL mạnh mẽ nhất hiện nay.

Nếu website không sử dụng chứng chỉ số SSL, mọi dữ liệu nhập vào website từ người dùng sẽ được truyền đi nguyên bản trên Internet. Khi đó, nguy cơ dữ liệu bị xâm nhập trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa người dùng và website sẽ rất cao. Một hậu quả trước mắt là khách hàng sẽ không tin tưởng, và dẫn đến không sử dụng dịch vụ của website đó.

Như vậy ta có thể hiểu rằng thông qua giao thức https tập tin gửi đi từ máy của Bạn lên máy chủ duyệt web và ngược lại được đóng gói và mã hóa đặc biệt. Mã khóa này thường xuyên thay đổi khiên Hacker không thể chặn, giải mã tập tin được gửi đi. Nói cách khác SSL chính là chìa khóa bảo vệ tập tin được truyền đi.

Leave a Reply