CSR là gì? Cách tạo khóa CSR trên DirectAdmin Hosting

CSR là gì?

CSR (tiếng anh Certificate Signing Request) là 1 đoạn text (chứa thông tin của chủ sở hữu tên miền) được mã hóa từ server (máy chủ) chuẩn bị cài đặt SSL. 

Nó chứa thông tin sẽ được bao gồm trong giấy chứng nhận của bạn như tên tổ chức của bạn, tên thông thường (tên miền), địa phương và quốc gia. 1 CSR sẽ được tạo ra ngay trước khi gửi yêu cầu cho bên cung cấp SSL để sinh ra SSL.

Để tạo được file CSR trên DirectAdmin ta cần làm theo các bước cơ bản sau:

1. Đăng nhập vào DirectAdmin bằng tài khoản user

nếu là tài khoản admin, chuyển về tài khoản user trước.

2. Chọn SL Certificates trong Mục “Advanced Features

 Advanced Features chọn SL Certificates

3. Chọn “Create a Certificate Request” và nhập các thông tin yêu cầu như hướng dẫn dưới đây:

– Các thông tin cần điền theo form bên dưới :
* Country: VN (Chữ in hoa)
* State: Ho Chi Minh hoặc Ha Noi hoặc tên tỉnh (không dấu)
* City: Nhập tên quận không dấu, ví dụ District 1
* Company: Nhập tên công ty bằng tiếng Anh, hoặc tiếng Việt không dấu. Lưu ý: Nhập giống y như trong giấy phép, và không dùng tên viết tắt.
* Company division: Nhập IT Department

Create A Certificate Request

Lưu ý: – E-mail vui lòng điền theo form 5 email bên dưới để có thể approve lên nhà cung cấp SSL và điền đúng domain đăng ki SSL. Vì khi mua SSL nhà cung cấp DV chỉ gửi vafo 1 trong 5 định dạng email dưới đây.
admin@domain-cua-ban.com
administrator@domain-cua-ban.com
hostmaster@domain-cua-ban.com
webmaster@domain-cua-ban.com
postmaster@domain-cua-ban.com

4. Click Save góc phải dưới cuối
Sau khi Click save, DirectAdmin sẽ tự động chạy và sinh ra 1 đoạn mã. Đoạn mã này Bạn phải lưu lại, vì nó còn cần thiết về sau để cấu hình.
Xin lưu ý: Copy nguyên đoạn mã này, không thêm bớt ký tự.
Lưu ý: Nếu file Key chưa được trả về trong hộp văn bản như bên trên, bạn vui lòng back lại page như bước 3 để copy lại file Key.

Leave a Reply