Kích hoạt SSL trên Hosting DirectAdmin

Hãy chắc chắn rằng nhà cung cấp Hosting cho Bạn đã triển khai miễn phí ssl nhé!
Các Bạn đăng nhập vào Hosting sau đó click Home => Domain Setup => click chọn domain đang cần cài đặt SSL. Quan trọng nhất Bạn phải tích chọn 2 ô như hình dưới đây:
Secure SSL và Use a symbolic link from private_html to public_html – allows for same data in http and https

Sau đó click “Save”

Như vậy là Bạn đã cài đặt để Hosting hiểu rằng Bạn đang muốn sử dụng giao thức https thay vì http. Và dữ liệu https thay vì lấy trong thư mục private_html thì lấy luôn từ public_html

Leave a Reply